Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί κατά την διάρκεια του Επαναστατικού Κινήματος του 1935