Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων