Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί κατά την διάρκεια της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο