Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας