Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Χαιρετισμός Κοσμήτορα