Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Προκήρυξη για εισαγωγή νέας σειράς φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σ.Σ.Ε. “ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ” για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω προκήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ

Για πιο αναλυτική περιγραφή του μεταπτυχιακού προγράμματος  επισκεφτείτε https://master.sse.gr/html/