Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αγαπητέ/ή Υποψήφιε/ια

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) σε καλωσορίζει και σου εύχεται καλή επιτυχία.

Για την κατάλληλη ενημέρωσή σου και την εύρυθμη λειτουργία, αναφορικά με την διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), για την εισαγωγή σου στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα πρέπει να λάβεις υπόψη τα παρακάτω:

Οι ΠΚΕ κάθε ομάδας, θα διαρκέσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ως εξής:

1η ημέρα: Α΄ ψυχομετρική δοκιμασία (γραπτή), στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Πύλη Οχημάτων επί της οδού Λαμπτρών).

2η ημέρα: Β΄ ψυχομετρική δοκιμασία (προφορική – συνέντευξη), στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Πύλη Οχημάτων επί της οδού Λαμπτρών).

3η ημέρα: Υγειονομική (κλινική) εξέταση στο 414 ΣΝΕΝ (Ταξιάρχου Βέλιου 414, Παλαιά Πεντέλη).

4η ημέρα: Εξέταση από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), στο 401 ΓΣΝΑ (Λεωφόρο Κατεχάκη).

5η ημέρα: Αθλητικές δοκιμασίες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Πύλη Οχημάτων επί της οδού Λαμπτρών). Να φέρεις μαζί σου αθλητικά παπούτσια και αθλητική περιβολή ενώ αν είσαι υποψήφιος/ια μιας εκ των σχολών ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ να φέρεις επιπλέον μαγιό, σκουφάκι, πετσέτα και σαγιονάρες για την εξέταση στην κολύμβηση.

Προσερχόμενος/η την πρώτη ημέρα στη Σχολή για τις ΠΚΕ, γίνεσαι δεκτός/ή έχοντας μαζί σου υποχρεωτικά εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα κάτωθι:

α. Το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ:4/23/ΑΔΑ:6ΘΘ16-2ΓΖ),
β. Την αστυνομική τους ταυτότητα,
γ. Το δελτίο ταυτότητας με τον κωδικό πανελλήνιων (Υ.ΠΑΙ.Θ.),
δ. Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης με τις γνωματεύσεις – εξετάσεις (που μέχρι τότε θα πρέπει να έχεις ολοκληρώσει, συμπληρωμένες επί του Δελτίου) (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ:4/23/ΑΔΑ:6ΘΘ16-2ΓΖ), το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμό σου,
ε. Το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εκτός αν έχει δημιουργηθεί μέσω gov.gr). (ως Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ», της ΕΔΥΕΘΑ:4/23/ΑΔΑ:6ΘΘ16-2ΓΖ) το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμό σου.

Αν μεταξύ των σχολών έχεις δηλώσει την ΣΙ/ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ, θα περάσεις επιπλέον ψυχομετρικές και εργαστηριακές εξετάσεις (3 ημέρες) στην ΑΒ Δεκελείας, στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και στην ΑΑΥΕ στο 251 ΓΝΑ, όπου θα πρέπει να έχεις αντίγραφο του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και του Δελτίου Ιατρικού Ιστορικού καθώς και των γνωματεύσεων – εξετάσεων, εφόσον είσαι επιτυχών/ούσα στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Σχολής.

Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί/ές εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Αν είσαι Στρατιωτικός να δώσεις από την πρώτη ημέρα το φύλλο πορείας στον Ομαδάρχη σου.

Κατά την παραμονή σου εντός της Σχολής ή εντός των στρατιωτικών νοσοκομείων, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή video.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της Σχολής (sse.army.gr) όπως παρακάτω:

α. Των ψυχομετρικών δοκιμασιών την 2η μέρα των εξετάσεων.
β. Των υγειονομικών εξετάσεων την ημέρα ελέγχου από την ΑΣΥΕ (4η μέρα των εξετάσεων).
γ. Των αθλητικών δοκιμασιών την 5η μέρα των εξετάσεων.

– Εάν κριθείς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/Η από την επιτροπή Ψυχομετρικών δοκιμασιών δε συνεχίζεις στις ιατρικές εξετάσεις.
– Εάν κριθείς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/Η από την ΑΣΥΕ δε συνεχίζεις στις αθλητικές δοκιμασίες, εκτός εάν η ακαταλληλότητα αναφέρεται μόνο για ορισμένες Σχολές ή τμήματα αυτών, οπότε πρέπει να συνεχίσεις για τις υπόλοιπες.
– Για οποιαδήποτε απορία πρέπει να συμβουλεύεσαι τον Αξιωματικό Συνοδό – Ομαδάρχη σου.
– Εφόσον είσαι επιτυχών/ούσα στις προκαταρκτικές εξετάσεις και έχεις δηλώσει στην αίτησή σου την ΕΛ.ΑΣ, το Π.Σ., το Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. με την προϋπόθεση ότι έχεις επιτύχει στα όρια των Σχολών των Όπλων στις αθλητικές δοκιμασίες, θα πρέπει να παραμείνεις μετά το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών για να πάρεις σχετική βεβαίωση την οποία θα πρέπει να προσκομίσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης του ιού COVID-19 είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας από όλους τους υποψηφίους, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Επίσης είναι υποχρεωτική η απλή επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου PCR έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την πρώτη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων.

Στη Σχολή θα εισέρχονται μόνο οι υποψήφιοι χωρίς συνοδό.

Για την γραπτή εξέταση στις ψυχομετρικές δοκιμασίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρεις στυλό χρώματος μπλε (ανεξίτηλο), μολύβι (όχι μηχανικό), γομολάστιχα, ξύστρα.

Εάν κατά τη διάρκεια των εξετάσεών προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα επικοινώνησε με τη Σχολή στα τηλέφωνα 210-8904127, 210-8970223 και 210-8904026.

Η Παρουσίαση στην πύλη της Σχολής (Οδός Λάμπτρων) γίνεται στις 08:00 πμ.

Καλή Επιτυχία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) εδώ.