Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 – 25 ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΤΗΣ ΣΣΕ ΕΤΟΥΣ 2024 – ΔΕΚΤΟΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ

 

Αγαπητέ/ή Υποψήφιε/ια

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) σε καλωσορίζει και σου εύχεται καλή επιτυχία.

Για την κατάλληλη ενημέρωσή σου και την εύρυθμη λειτουργία, αναφορικά με τη διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), για την εισαγωγή σου στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024 – 25 θα πρέπει να λάβεις υπόψη τα παρακάτω:

Οι ΠΚΕ κάθε ομάδας, θα διαρκέσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ως εξής:

1η ημέρα: Α΄ ψυχομετρική δοκιμασία (γραπτή), στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Πύλη Οχημάτων επί της οδού Λαμπτρών Βάρης).

2η ημέρα: Β΄ ψυχομετρική δοκιμασία (προφορική συνέντευξη), στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Πύλη Οχημάτων επί της οδού Λαμπτρών Βάρης).

3η ημέρα: Υγειονομική (κλινική) εξέταση στο 414 ΣΝΕΝ [Στρατόπεδο «ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΒ) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», Ταξιάρχου Βέλιου 6, Παλαιά Πεντέλη.

4η ημέρα: Εξέταση από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), στο 401 ΓΣΝΑ (Λεωφόρος Κατεχάκη).

5η ημέρα: Αθλητικές δοκιμασίες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Πύλη Οχημάτων επί της οδού Λαμπτρών Βάρης). Να φέρεις μαζί σου αθλητικά παπούτσια και αθλητική περιβολή, ενώ αν είσαι υποψήφιος/ια μιας εκ των σχολών ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, να φέρεις επιπλέον μαγιό, σκουφάκι, πετσέτα και σαγιονάρες για την εξέτασή σου στην κολύμβηση.

Προσερχόμενος/η την πρώτη ημέρα στη Σχολή για τις ΠΚΕ, γίνεσαι δεκτός/ή έχοντας μαζί σου υποχρεωτικά εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα κάτωθι:

α.         Το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ: 5/24/ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ).

β.         Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλες ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο.

γ.         Την αστυνομική σου ταυτότητα.

δ.         Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης με τις γνωματεύσεις – εξετάσεις (που πρέπει να έχεις ολοκληρώσει, συμπληρωμένες επί του Δελτίου) (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ: 5/24/ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμό σου.

ε.         Το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εκτός αν έχει δημιουργηθεί μέσω gov.gr). (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ», της ΕΔΥΕΘΑ: 5/24/ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ) το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμό σου.

Αν μεταξύ των σχολών έχεις δηλώσει την ΣΙ/ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ και εφόσον είσαι επιτυχών/ούσα στις ΠΚΕ της Σχολής, θα περάσεις επιπλέον ψυχομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, διάρκειας 3 ημέρων, στην ΑΒ Δεκελείας, στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και στην ΑΑΥΕ στο 251 ΓΝΑ, όπου θα πρέπει να έχεις αντίγραφο του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και του Δελτίου Ιατρικού Ιστορικού, καθώς και των γνωματεύσεων – εξετάσεων.

Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί/ές εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Αν είσαι Στρατιωτικός να δώσεις από την πρώτη ημέρα το φύλλο πορείας στον Ομαδάρχη σου.

Κατά την παραμονή σου εντός της Σχολής ή εντός των στρατιωτικών νοσοκομείων, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή video.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της Σχολής (sse.army.gr), στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», περί τις 18:00 καθημερινά, όπως παρακάτω:

α.         Των ψυχομετρικών δοκιμασιών την 2η μέρα των εξετάσεων.

β.         Των υγειονομικών εξετάσεων την ημέρα ελέγχου από την ΑΣΥΕ (4η μέρα των εξετάσεων).

γ.         Των αθλητικών δοκιμασιών την 5η μέρα των εξετάσεων.

  • Εάν κριθείς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/Η από την επιτροπή Ψυχομετρικών δοκιμασιών δε συνεχίζεις στις ιατρικές εξετάσεις.
  • Εάν κριθείς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/Η από την ΑΣΥΕ δε συνεχίζεις στις αθλητικές δοκιμασίες, εκτός εάν η ακαταλληλότητα αναφέρεται μόνο για ορισμένες Σχολές ή τμήματα αυτών, οπότε πρέπει να συνεχίσεις για τις υπόλοιπες.
  • Για οποιαδήποτε απορία πρέπει να συμβουλεύεσαι τον Αξιωματικό Συνοδό – Ομαδάρχη σου.
  • Εφόσον είσαι επιτυχών/ούσα στις προκαταρκτικές εξετάσεις και έχεις δηλώσει στην αίτησή σου την ΕΛ.ΑΣ, το Π.Σ., το Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., με την προϋπόθεση ότι έχεις επιτύχει στα όρια των Σχολών των Όπλων στις αθλητικές δοκιμασίες, θα πρέπει να παραμείνεις μετά το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών για να παραλάβεις τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα πρέπει να προσκομίσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης του COVID-19 και λοιπών αναπνευστικών λοιμώξεων, ισχύει ισχυρή σύσταση χρήσης προστατευτικής μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου από όλους τους υποψηφίους και τους συνοδούς τους, ενώ δεν συνιστάται η χρήση μάσκας από στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους υποψηφίους και τους συνοδούς τους είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της ΑΣΥΕ.

Επίσης είναι υποχρεωτική η επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού (Rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την πρώτη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων και το οποίο θα πρέπει να έχεις καθημερινά μαζί σου.

Εάν κατά την προσέλευσή σου στις ΠΚΕ νοσήσεις ή έχεις νοσήσει εντός των τριάντα (30) προηγούμενων ημερών από COVID-19 και η νόσηση πιστοποιείται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο RAPID test, δύναται να συμμετάσχεις στις ΠΚΕ κατόπιν:

α. Προσκόμισης αρνητικού RAPID test και βεβαίωσης υγείας από καρδιολόγο.

β. Της έγκαιρης ενημέρωσης της Σχολής, με την αρνητικοποίηση του RAPID test και τις ως άνω προϋποθέσεις, για τον επαναπρογραμματισμό των εξετάσεών του.

Στη Σχολή θα εισέρχονται μόνο οι υποψήφιοι χωρίς συνοδό.

 Για την γραπτή εξέταση στις ψυχομετρικές δοκιμασίες θα πρέπει να φέρεις στυλό χρώματος μπλε (ανεξίτηλο), μολύβι (όχι μηχανικό), γομολάστιχα και ξύστρα.

Εάν κατά τη διάρκεια των εξετάσεών προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα επικοινώνησε με τη Σχολή στα τηλέφωνα 210-8904127, 210-8970223 και 210-8904026.

 Η παρουσίαση στην πύλη της Σχολής (Οδός Λαμπτρών Βάρης) γίνεται στις 08:00 πμ.

Καλή Επιτυχία!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25 εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25 εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ εδώ.