Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ορκομωσία Πρωτοτετών Ευέλπιδων Τάξης 2025 Αντγος Στυλιανός Καλμπουρτζής – Live Streaming

 

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=dCLj564CEKc