Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ορκωμοσία Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2022

Παρακολουθήστε την τελετή ορκωμοσίας των Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2022