Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ημερίδα “100 χρόνια από την Μικρασιατική Εκστρατεία”

Ημερίδα “100 χρόνια από την Μικρασιατική Εκστρατεία” – Μέρος 1
Ημερίδα “100 χρόνια από την Μικρασιατική Εκστρατεία” – Μέρος 2