Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ετήσια Ανανέωση της Πιστοποίησης της ΣΣΕ κατά πρότυπο ISO 50001:2018

Την Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η επίσημη επίδοση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων του πιστοποιητικού για την ετήσια ανανέωση της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά πρότυπο ISO 50001:2018, από την εταιρεία AVRV. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος η Σχολή έχει υποστηριχθεί από το ΓΕΣ/Γ2(ΔΥΠΠΕ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕDA).

 

ISO 50001:2018 Πιστοποιήση.pdf