Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕ COVID-19.

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών της Ομάδας Νοσησάντων με Covid-19.

Δείτε εδώ