Κατάταξη πρωτοετών Ευελπίδων

Την Τετάρτη 10 Σεπ 14 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη η κατάταξη των πρωτοετών  Ευελπίδων.
     Ο Διοικητής της Σχολής Υποστράτηγος  Χρήστος Καρυώτης υποδέχθηκε τους γονείς και συγγενείς των νέων Ευελπίδων στο Αμφιθέατρο, όπου  ενημερώ8ηκαν για την οργάνωση, την αποστολή , την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες της Σχολής καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης των Ευελπίδων.