Δημοσιεύσεις

Σεπτέμβριος 15, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>> ΚΑΙ <<ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ>>

Σεπτέμβριος 14, 2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το ΥΠAIΘ οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Σχολής. Όλοι οι επιλαχόντες, κατόπιν αιτήσεώς τους (με τη μορφή αίτησης ή υπεύθυνης δήλωσης), έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά στους πίνακες επιλαχόντων του ΥΠΑΙΘ. Στην αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου καθώς επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στο οποίο θα υποβληθεί η απάντηση από τη Σχολή. H αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση να υποβάλλεται θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω ηλεκτρονικού...

Σεπτέμβριος 02, 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 2025

Σεπτέμβριος 02, 2021

Ενόψει της κατάταξης των επιτυχόντων νεοπαρουσιαζόμενων πρωτοετών μαθητών στη ΣΣΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω :

   Οι προς κατάταξη επιτυχόντες νεοπαρουσιαζόμενοι μαθητές της ΣΣΕ, οφείλουν να υποβληθούν σε PCR COVID-19 test που θα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασης τους.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διενέργεια PCR test ισχύει και για τους επιτυχόντες που είναι...