Δημοσιεύσεις

Νοέμβριος 23, 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ (26 ΝΟΕ 20)

Νοέμβριος 17, 2020

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ (19 ΝΟΕ 20)

Νοέμβριος 13, 2020

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ (19 ΝΟΕ 20)

Νοέμβριος 11, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής για τις Τηλεπικοινωνίες και για Υποστήριξη στη Μάθηση"