Διάπλαση Ηγήτορα

 Ο αντικειμενικός σκοπός της Σχολής είναι η διάπλαση και η παροχή αξιωματικών ηγητόρων στο Στρατό Ξηράς. Ο σύγχρονος αξιωματικός ηγήτορας για να φέρει σε πέρας την αποστολή του θα πρέπει να έχει ταυτόχρονα τις παρακάτω ιδιότητες:

  • Στρατιώτης, δηλαδή άνθρωπος με φυσική και ψυχική ρώμη, άριστος γνώστης της Στρατιωτικής Τέχνης και Επιστήμης.
  • Επιστήμονας, τόσο στα στρατιωτικά θέματα όσο και σε τομείς διαφόρων επιστημονικών πεδίων, που είναι χρήσιμα στη γενικότερη αποστολή του.

Αλλά πάνω από όλα Ηγέτης, άνθρωπος με ιδιαίτερη προσωπικότητα και χαρακτήρα, ικανός να οδηγήσει τον εαυτό του και τους άντρες του σε νικηφόρα μάχη.

Οι δύο πρώτες ιδιότητες, του Στρατιώτη και του Επιστήμονα καλλιεργούνται στη Σχολή με τη στρατιωτική και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Η ιδιότητα του Ηγέτη καλλιεργείται με τη στρατιωτική διαπαιδαγώγηση η οποία αποτελεί το σημαντικότερο και δυσκολότερο κομμάτι της εκπαίδευσης γιατί απευθύνεται στην ψυχή, στο χαρακτήρα, στο ηθικό των ευελπίδων, σε αντίθεση με την ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση που απευθύνονται στο μυαλό και στο σώμα.