Υποστράτηγος ΤΣΟΛΑΚΟΚΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε : 1935-1936