Υποστράτηγος ΣΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε : 1924-1929