Υποστράτηγος ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διετέλεσε : 1921-1922