Υποστράτηγος ΜΠΑΤΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Διετέλεσε : 1936-1940