Υποστράτηγος ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Διετέλεσε : 1936