Ταγματάρχης ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διετέλεσε : 1862-1863