Ταγματάρχης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διετέλεσε : 1877