Συνταγματάρχης ΤΣΟΝΤΟΣ-ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε : 1921