Συνταγματάρχης ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διετέλεσε : 1940-1941