Συνταγματάρχης ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διετέλεσε : 1855-1856