Συνταγματάρχης ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διετέλεσε : 1944-1945