Συνταγματάρχης ΡΑΙΝΕΚ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

Διετέλεσε : 1832-1840