Συνταγματάρχης ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διετέλεσε : 1895-1897