Συνταγματάρχης ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διετέλεσε : 1894-1895