Συνταγματάρχης ΜΑΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Διετέλεσε : 1891-1894