Συνταγματάρχης ΜΑΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Διετέλεσε : 1885-1890