Συνταγματάρχης ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

Διοίκησε : 1910-1911