Συνταγματάρχης ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε : 1856-1862