Συνταγματάρχης ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε : 1844-1855