Συνταγματάρχης ΧΟΥΔΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διοίκησε : 1918-1920