Συνταγματάρχης ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διοίκησε : 1917-1918