Συνταγματάρχης ΧΑΤΖΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε: 1914