Συνταγματάρχης ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε : 1922-1924