Συνταγματάρχης ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διετέλεσε : 1897-1898