Αντισυνταγματάρχης ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διετέλεσε : 1877-1881