Αντισυνταγματάρχης ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διετέλεσε : 1869-1877