Αντισυνταγματάρχης ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διετέλεσε : 1898-1906