Αντισυνταγματάρχης ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διετέλεσε : 1891