Αντισυνταγματάρχης ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διετέλεσε : 1863-1869