Αντισυνταγματάρχης ΡΑΙΚΟ(Φ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διετέλεσε : 1831-1832