Αντισυνταγματάρχης ΠΩΖΙΕ ΕΡΡΙΚΟΣ

Διετέλεσε : 1829-1831