Αντισυνταγματάρχης ΜΠΡΟΥΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διετέλεσε : 1890-1891