Αντισυνταγματάρχης ΜΗΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Διετέλεσε : 1840-1844