Αντισυνταγματάρχης ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διετέλεσε : 1907-1908